VERİ GÜVENLİĞİ

Verileriniz ne kadar güvende?

Veri Güvenliği, verinin bozulmamasından ve veriye doğru kişilerin eriştiğinden emin olmakla birlikte mahremiyetinden de emin olunmasını kapsar. Kurumlarda mobil kullanımın artması, rahatlık ve avantajlarıyla birlikte bazı riskleri de beraberinde getirmiştir. Verilerin şifrelenerek saklanması, veri içerebilecek laptop, PDA, USB HDD, USB Memory vb. cihazların şifrelenmesi, veri tabanı şifreleme, Port kontrolü gibi birçok nokta veri güvenliğini ilgilendirmeye başlamıştır.

Sağlayıcı, kurumların verilerinin dolaşımı ile ilgili risk analizi ve planlamalarını yaparak bu konuda danışmanlık, projelendirme, uygulama ve kontrol servisleri sunmaktadır. Sağlayıcı;

  • Veri tabanı şifreleme çözümleri
  • Veri şifreleme çözümleri
  • İstemci, Mobil Cihaz şifreleme çözümleri
  • Database Firewall ve Loglama çözümleri, hizmetlerini sunmaktadır.