OPTİMİZASYON

Sunucu performansınız artar, çıkabilecek sürpriz problem oranı minimuma iner

Web sunucularının performansını etkileyen en önemli husus yazılımlardır. Bu yazılımların sunucu donanımı, sunucu içerisinde yayın yapacak web sitelerinin durumuna göre seçilmesi ve konfigüre edilmesi sunucu optimizasyonu kavramını tanımlar. Başarılı bir sunucu optimizasyonu ile sunucu kaynakları minimum seviyede kullanılır, sunucu performansı artar, çıkabilecek sürpriz problemlerin oranı minimuma iner.